Juraj Oravec

Bakalářská práce

Komparácia vývoja nezamestnanosti v České a Slovenské republike v rokoch 2008-2018

Komparace vývoje nezaměstnanosti v České a Slovenské republice v letech 2008-2018
Anotace:
Práce se věnuje jednomu z nejdůležitějších makroekonomických ukazatelů ekonomiky státu - nezaměstnanosti v České republice a ve Slovenské republice za období 2008 - 2018. Na základě dostupných údajů z databáze Eurostatu a pomocí vhodně zvolených grafů analyzuje a sleduje vývoj nezaměstnanosti z hlediska různých kritérií. Současně prostřednictvím komparace zkoumá odlišnosti ve vývoji a struktuře nezaměstnanosti …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with one of the most important macroeconomic indicators of the state economy - unemployment in the Czech Republic and the Slovak Republic for the period 2008 - 2018. Based on available data from the Eurostat database and using appropriately selected graphs, analyzes and monitors the development of unemployment in terms of various criteria. At the same time, it compares the …více
Abstract:
Práca sa venuje jednému z najdôležitejších makroekonomických ukazovateľov ekonomiky štátu – nezamestnanosti v Českej republike a v Slovenskej republike za obdobie rokov 2008 – 2018. Na základe dostupných údajov z databázy Eurostatu a pomocou vhodne zvolených grafov analyzuje a sleduje vývoj nezamestnanosti z hľadiska rôznych kritérií. Súčasne prostredníctvom komparácie skúma odlišnosti vo vývoji a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Richard Šmilňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81504