Petra Skálová

Bakalářská práce

Trh s nemovitostmi v ČR a jeho vazba na vybrané makroekonomické ukazatele

Anotace:
Práce se zabývá možností existence závislého vztahu mezi cenami nemovitostí na Českém nemovitostním trhu a 9 vybranými makroekonomickými ukazateli. Pro tento účel byla v práci zpracována veřejně dostupná data z ČSÚ, o 9 vybraných ukazatelích, vyjádřených v ročních úhrnech, které jsou považovány v rámci výzkumu za vysvětlující proměnné. Dále pak byla zvolena vhodná časová řada, která reprezentuje vysvětlovanou …více
Abstract:
This paper deals with the possibility of a dependent relationship between real estate prices on the Czech real estate market and 9 selected macroeconomic indicators. For this purpose, the thesis processed publicly available data from the Czech Statistical Office for 9 selected indicators, expressed in annual totals, which are considered as explanatory variables in the research. Furthermore, a suitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2023
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Krulický, MBA
  • Oponent: Ing. Jana Jirkalová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích