Mgr. Linda Černochová

Bakalářská práce

Strach z porodu - obsahy, příčiny a strategie zvládání

Fear of Child birth - objects, causes and coping strategies
Anotace:
Teoretická část práce popisuje problematiku těhotných žen s širší perspektivy. Jsou zde uvedeny psychické změny doprovázející těhotenství, současné praktiky v českém a světovém porodnictví a obecné faktory usnadňující proces zvládání zátěžové situace, kterou těhotenství a porod představují. Přehled dřívějších výzkumných zjištění, která se týkají strachu souvisejícím s těhotenstvím a porodem, je založen …více
Abstract:
The theoretical chapters describe the topic of pregnant women from a broaden perspective. There are mentioned psychological changes of women during pregnancy, present practices in Czech and worldwide obstetrics as well as general factors facilitating the process of coping stress situations, which pregnancy and childbirth represent. The overview of fears associated with pregnancy and childbirth, causes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií