Bc. Barbora Vlasáková

Diplomová práce

Vychýlení kurzů na sázkovém trhu v ČR

Bias in Czech Betting Market
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je zjistit, zda je trh sázek na fotbalová utkání efektivní a ověřit, zda se na tomto trhu vyskytuje tzv. favorite-lonshot bias. Při existenci této tržní anomálie dochází k tomu, že favorité sportovních zápasů vyhrávají častěji než by odpovídalo kurzům vypsaným sázkovými kancelářemi. Přítomnost favorite-longshot bias testuji na datovém vzorku z fotbalových utkání konaných v …více
Abstract:
The aim of my thesis is to find out if the football wagering market is effective and to examine the presence of favorite-longshot bias on this market. If favorites win more often than the subjective market probability implies (and longshots less often), than exhibits the footbal wagering market an anomaly called favorite-longshot bias. I test the presence of this anomaly on data from football matches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta