Bc. Lukáš Picek

Diplomová práce

Pitný režim v závislosti na vykonávaném povolání

The drinkable regime in depence on practise occupation
Anotace:
Anotace Lukáš Picek, Pitný režim v závislosti na vykonávaném povolání, Diplomová práce. Klíčová slova: Pitný režim, denní potřeba tekutin, hydratace a dehydratace Diplomová práce se zabývá dodržováním pitného režimu u zaměstnanců různého druhu povolání.
Abstract:
Annotation Lukáš Picek, Drinking regime in dependence on practise occupation, The Graduation thesis. Key words: Drinkable regime, the daily need of liquid, the hydratation and dehydratation. The Graduation thesis is dealing with drikable regime of the staffs from different kind of occupation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy