Iva Chvojková

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s kolostomií

Pflegeprozesse beim Patienten mit Kolostomie
Anotace:
ABSTARKT Chvojková Iva, DiS. Ošetřovatelský proces u pacienta s kolostomií. Vysoká škola zdravotnická o.p.s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Renata Procházková. Praha 2021. Bakalářská práce s názvem „Ošetřovatelský proces u pacienta s kolostomií“ je zaměřena na ošetřovatelský proces u pacienta s kolorektálním karcinomem. Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení čtenáře …více
Abstract:
ABSTRACT Chvojková Iva, DiS., Pflegeprozess beim Patienten mit Kolostomie, Vysoká škola zdravotnická o.p.s. (Hochschule für Gesundheitsberufe), Qualifikationsniveau: Bachelor, Betreuerin der Bachelorarbeit: PhDr. Renata Procházková. Praha 2021. Die Bachelorarbeit „Pflegeprozess beim Patienten mit Kolostomie“ beschäftigt sich mit dem Pflegeprozess bei Patienten mit Kolorektalkarzinom. Das Ziel des theoretischen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Renata Procházková
  • Oponent: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická