Bc. Gabriela Petrášová

Bakalářská práce

Trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda z pohledu juristického, kriminologického a kriminalistického

Obstructing Preparation and Course of Elections and Referendum from the Point of View of Juristic, Criminalistics and Criminology
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda z pohledu juristického, kriminologického a kriminalistického. V juristické části je zejména analyzována stávající právní úprava a vyslovena úvaha de lege ferenda. V části kriminologické je věnována pozornost pachateli zkoumaného trestného činu a možné prevenci. Kriminalistická část se věnuje odlišnostem dokazování tohoto …více
Abstract:
The thesis explores the obstructing of preparation and course of elections and referendum from the point of view of jurisdiction, criminology and criminalistics. In the juristic part is analysed the current legislation with the considerations for de lege ferenda. The criminology part focuses on the perpetrator and possible prevention. The criminalistics part deals with specific proofs of this crime …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu

Práce na příbuzné téma