Bc. Lukáš Žmolík

Bakalářská práce

Analýza kandidátních listin hnutí ANO 2011 pro komunální volby 2014 (případová studie)

The Analysis of Candidate Lists of the ANO 2011 Movement for Municipal Elections 2014 (case study)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou kandidátních listin politického hnutí ANO 2011 na případové studii komunálních voleb 2014. Cílem této práce je analyzovat a následně interpretovat personální složení kandidátů politického hnutí ANO 2011, přičemž největší důraz bude kladen na jejich případnou politickou či stranickou minulost. Zkoumání bude provedeno primárně na kandidátních listinách ve statutárních …více
Abstract:
This Bachelor Thesis deals with an analysis of slates of the movement ANO 2011 in a case study of municipal election 2014. The aim of this thesis is the analysis and following interpretation of candidates´ personal composition of the political movement ANO 2011. The biggest emphasize will be put on their political or party´s background in the past. The examination of slates will primarily be set in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Marie Giňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií