Bc. Mária Bullová

Bakalářská práce

Analýza úverových produktov komerčnej banky

Analysis of loan products of a commercial bank
Abstract:
The bachelor’s work analyses and characterises the provision of consumer loans in Dexia Bank Slovakia. The first part of the bachelor’s work focuses on history and development of the banking system as well as on operation system of banks in Slovakia. It analyses the loan products offered by the commercial banks as a whole. The second part includes a more detailed description and division of consumer …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a charakteristikou poskytovania bezúčelných úverov v banke Dexia banka Slovensko. Prvá časť bakalárskej práce sa venuje histórii a vývoju bankovníctva a systému fungovania bánk na Slovensku. Vo všeobecnosti rozoberá úverové produkty ponúkané komerčnými bankami.Druhá časť sa zaoberá podrobnejším popisom a členením bezúčelných úverov,ich charakteristikou, zásadami …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Doc.Ing. Mária Klimiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management