Štěpánka ŠUSTROVÁ

Bakalářská práce

Contrastive analysis Translation of a sample Czech and English newspaper advertisement (including draft translation, commentary and glossary)

Contrastive analysis Translation of a sample Czech and English newspaper advertisement (including draft translation, commentary and glossary).
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the theory of translation and advertisement and its aim is to create a translation of ten advertisements chosen from various sources, for instance from newspapers, magazines or websites. Source texts are in Czech as well as in English. The thesis is divided into theoretical part and practical part where the theoretical part is dedicated to the basics of translation …více
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na teorii překladu a reklamy a jejím cílem je vytvořit překlad deseti vybraných reklam z různých zdrojů, jako například z novin, magazínů či internetových stránek. Původní texty reklam jsou jak v jazyce českém, tak v jazyce anglickém. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičem teoretická část je věnována základům teorie překladu a reklamy. Teorie reklamy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠUSTROVÁ, Štěpánka. Contrastive analysis Translation of a sample Czech and English newspaper advertisement (including draft translation, commentary and glossary). Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina