Bc. Jakub Peša

Master's thesis

Hospodářská moc Německa v eurozóně a její limity

Economic power of Germany within eurozone and its limits
Abstract:
Německá moc v Evropě je nejpozději od počátku globální finanční krize a následného propuknutí krize eurozóny často skloňována. Jednou je Němcům vyčítáno, že na integraci profitují, podruhé jsou naopak vyzýváni k chopení se vedení. Ačkoli často zmiňována, zůstává německá moc v eurozóně fenoménem zahaleným mlhou nejasnosti. Jediné, co je o ní bezpečně známo, je že jde o moc ekonomickou, nikoli vojenskou …more
Abstract:
German power in Europe has been often mentioned at least since beginning of the global financial crisis and subsequent outbreak of crisis eurozone. Germans are accused of profiting on integration and simultaneously they are being called to seize leadership. Although mentioned frequently, German power stays an unclear phenomenon. The only well understood thing about it is its economic rather than military …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií