Bc. Jakub Peša

Diplomová práce

Hospodářská moc Německa v eurozóně a její limity

Economic power of Germany within eurozone and its limits
Anotace:
Německá moc v Evropě je nejpozději od počátku globální finanční krize a následného propuknutí krize eurozóny často skloňována. Jednou je Němcům vyčítáno, že na integraci profitují, podruhé jsou naopak vyzýváni k chopení se vedení. Ačkoli často zmiňována, zůstává německá moc v eurozóně fenoménem zahaleným mlhou nejasnosti. Jediné, co je o ní bezpečně známo, je že jde o moc ekonomickou, nikoli vojenskou …více
Abstract:
German power in Europe has been often mentioned at least since beginning of the global financial crisis and subsequent outbreak of crisis eurozone. Germans are accused of profiting on integration and simultaneously they are being called to seize leadership. Although mentioned frequently, German power stays an unclear phenomenon. The only well understood thing about it is its economic rather than military …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií