Bc. Petr MIKUTA

Diplomová práce

Elektromagnetický projekt magneticky levitovaného superexpresu

Electromagnetic design of magnetically supported superexpress
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na elektromagnetický návrh magneticky levitovaného superexpresu typu Transrapid. Popisuje nejběžnější způsoby dosažení levitace pomocí magnetického pole. Obsahuje princip a technické parametry superexpresu Transrapid. Popisuje lineární motory využívající se u transportních systémů. Uvádí návrh lineárního synchronního motoru (LSM) a jeho numerické ověření.
Abstract:
The main objective of the thesis is an electromagnetic draft of a magnetically levitated superexpress type Transrapid. It describes the most common ways of levitation by the means of magnetic field. It contains the principle and technical parameters of the Transrapid. It describes linear engines used at the transportation systems. It designes a linear synchronic engine (LSM) and its numeric calculation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKUTA, Petr. Elektromagnetický projekt magneticky levitovaného superexpresu. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika

Práce na příbuzné téma

Všechny práce