Bc. Vojtěch Frodl

Diplomová práce

Generování územních plánů vesnic do herního prostředí

Generation of Rural Settlement Plans for Game Environments
Anotace:
Práce se zabývá tématem procedurálního modelování územních plánů vesnic. V~textu je navržena metoda, pomocí které je možné tyto plány generovat na základě vstupních dat v~podobě silnic a hrubých hranic osídlení. Metoda zvažuje lokální výhodnost vytvářených objektů, kterou zohledňuje ve stochastických algoritmech. V~praktické části byla vytvořena aplikace, která implementuje navrženou metodu. Aplikace …více
Abstract:
The thesis concerns itself with the topic of procedural modeling of rural settlement plans. The text contains a proposed method for generation of these plans based on input data in the form of crude borders of settlements. The method calculates with local interest of the objects being created, which is taken into account in stochastic algorithms. An application implementing the proposed method was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Filip Škola

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky