Bc. Jaroslav Řehořka

Diplomová práce

Graphic Processing of LiDAR Data

Graphic Processing of LiDAR Data
Anotace:
Tato práce analyzuje možnosti využití senzoru LiDAR pro účely rozpoznávání objektů. Konkrétně se věnuje problému hledání úseček ve 2D datech v reálném čase a vyhledání rovné oblasti s určenými rozměry ve 3D datech. Pro 2D data navrhneme rekurzivní algoritmus pro segmentaci bodů do kolineárních skupin. Tyto skupiny jsou následně analyzovány na velikost změny úhlu v každém bodě. Pokud je změna větší …více
Abstract:
This thesis analyses possibility of use of LiDAR sensor for purposes of objects recognition in obtained data. Specifically with the problem of real-time line detection in 2D data, together with a recognition of flat area with specified dimension in 3D data. For 2D data, we suggest a recursive algorithm, that segments colinear points in groups. Groups are subsequently analyzed for the magnitudechange …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  • Oponent: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma