Bc. Gabriela Varjúová

Diplomová práce

Rizikový kapitál - ako alternatíva financovania malých a stredných podnikov z externých zdrojov

Venture capital - as an alternative of financing small and midlle companies from external funds
Abstract:
Abstract VARJÚOVÁ, Gabriela: Venture Capital – an Alternatve Form of Financing for Small and Medium – sized Enterprises from External Sources. [Diploma Thesis]. – Banking Institute College Pragie. College Banská Bystrica; Department of Economics and Finance.. – Thesis Supervisor: doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. – Bratislava: BIVŠ, 2011, 68 p. The main target of the Thesis is to analyze the development …více
Abstract:
Abstrakt VARJÚOVÁ, Gabriela: Rizikový kapitál – alternatívna forma financovania malých a stredných podnikov z externých zdrojov. [Diplomová práca]. – Bankovní institut vysoká škola Praha. Zahraničná vysoká škola Banská Bystrica; Katedra ekonómie a financií. – Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. – Bratislava: BIVŠ, 2011, 68 s. Cieľom diplomovej práce je analyzovať vývoj a aktuálnu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma

Všechny práce