Bc. Tomáš MARCEL

Diplomová práce

Optimalizace a vyhodnocení výrobního procesu svařovaných segmentů ve společnosti EvoBus Bohemia s.r.o.

Optimalization and evaluation of the production process of welded segments in the EvoBus Bohemia s.r.o. company
Anotace:
Úvod - EBB Holýšov ; cíle DP Charakter výroby, optimalizační procesy, audit procesu Současný stav procesu Navrhnutá opatření ke zlepšení Vyhodnocení a účinnost opatření Závěr
Abstract:
Introduction - EBB Holýšov; target BP Character of production, optimization processes, audit proces The current state of the proces Proposed measures to improve the production proces Evaluation and effectiveness of measure End
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARCEL, Tomáš. Optimalizace a vyhodnocení výrobního procesu svařovaných segmentů ve společnosti EvoBus Bohemia s.r.o.. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní