Kateřina HŮRKOVÁ

Bakalářská práce

Výživa matek v těhotenství a vliv doplňků stravy na plod.

Maternal nutrition during pregnancy and the effect of supplements on the fetus.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výživou matek v těhotenství a problematikou užívání doplňků stravy, které jsou určené těhotným ženám. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na těhotenství, popisuje vývoj plodu v jednotlivých trimestrech. Uvádí do problematiky specifické výživy v těhotenství a popisuje rizikové faktory, které mohou negativně ovlivnit graviditu. Dále …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with maternal nutrition during pregnancy and problems with the use of supplements, which are intended for pregnant women. It consist on theoretical and practical part. The theoretical part is focused on pregnancy, describes the development of the fetus in the individual trimester. Introduces the issues specific nutrition during pregnancy and describes risk factors, that can …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Lenka Luhanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HŮRKOVÁ, Kateřina. Výživa matek v těhotenství a vliv doplňků stravy na plod.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

Práce na příbuzné téma