Rostislav Hrubý

Bakalářská práce

Zraňující agens protipěchotní munice a popis jeho působení na člověka. Faktory a složky ranivého účinku

Wounding agens of anti-infantry amunition and description of its effects on human. Factors and components of hurting effect
Anotace:
Práce se zabývá ranivým agens protipěchotní munice a jeho působením na organismus člověka. Podrobněji je zde pojednáno o munici se střepinovým (tříštivým) účinkem a střelivu malorážových zbraňových systémů. Zvláštní pozornost je věnována mechanismu působení těchto muničních prostředků na organizmus člověka. Velká pozornost je věnována zvláštnostem střepinových poranění vyvolaných výbuchem těla tříštivé …více
Abstract:
This thesis is concerned with woundig agens of anti-personell ammunition and it´s effects on human body. There is discussed in more detail ammunition with a splinter (shattering) effect and ammunition small-caliber weapon systems. Special attention is paid to the mechanism of action of these munitions on the human body. Great attention is paid to the specifics of shattered injuries caused by the explosion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milan Prchal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech