Ing. Veronika Ladžonová

Bakalářská práce

Týmová práce v 21. století

Teamwork in the 21st century
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem týmové práce v 21. století. Týmová práce se může běžnému člověku zdát samozřejmostí a nehledal by žádná úskalí a problémy, kterými se podniky musí zabývat, aby sestavily dobře fungující pracovní tým. Význam a zaměření práce spočívá v objasnění vzniku týmové práce, jaké existují druhy týmu, dále také poukazuje na rozdíl mezi týmem a skupinou. Popisuje postupné fáze …více
Abstract:
This bachelor´s work is dealing with the topic of the team work in the 21st century. The team work can be taken for granted by a common man and he wouldn´t think about any troubles that firms must deal with to figure out a well-working team. The meaning and focus of this work is in clearing up the origin of team work, kinds of teams, furtheron, it is pointing out the difference between a team and a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS