Bc. Petra Skoupá

Diplomová práce

Sociální reprezentace intervence ve vztahu ke smrti a umírání seniorů v domovech pro seniory u zaměstnanců v domovech pro seniory z řad sociálních pracovníků, zdravotnického personálu a vedoucích pracovníků

Social Representation of Intervention in Death and Dying of Seniors in Seniors ’Homes for Employees in Seniors’ Homes for Social Workers, Medical Staff and Leaders
Anotace:
Název práce: Sociální reprezentace intervence ve vztahu ke smrti a umírání seniorů v domovech pro seniory u zaměstnanců v domovech pro seniory z řad sociálních pracovníků, zdravotnického personálu a vedoucích pracovníků. Autor: Bc. Petra Skoupá Vedoucí práce: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Konzultant: Mgr. Jiří Vander, DiS. Instituce: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Počet slov …více
Abstract:
Title of the thesis: Social Representation of Intervention in Death and Dying of Seniors in Seniors 'Homes for Employees in Seniors' Homes for Social Workers, Medical Staff and Leaders. Author: Bc. Petra Skoupá Academic supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Consultant: Mgr. Jiří Vander, DiS. Institution: Masaryk University Brno, Faculty of Social Studies Basic word count: 32 989 The following thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií