Bc. Vadim Ježik

Master's thesis

Role USA v integračním procesu EU

US role in the EU integration process
Abstract:
Americká politika vůči Evropě prošla na konci druhé světové války významným obratem. Trumanova administrativa v samotných počátcích bipolárního uspořádání světa ustanovila západní Evropě platformu, která byla východiskem pro další vývoj věhlasného budování Evropy. Další smlouvy, jež byly iniciativou spíše evropskou, postupně formovaly tvář současného integračního uskupení zvané Evropská unie. Ovšem …more
Abstract:
America's policy towards Europe underwent a significant turnaround at the end of the Second World War. Truman's government, in the very beginning of the bipolar world order, established a platform for Western Europe, which was the starting point for further development of the renowned „building of Europe“. Other treaties, which were rather European initiatives, gradually formed the face of the current …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní