Bc. Hana Vaverková, DiS.

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující spánek pacientů na jednotce intenzivní péče

Factors influencing sleeping at Intensive Care Unit
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou spánku hospitalizovaných pacientů. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska základní lidské potřeby spánku. V empirické části je proveden kvalitativní výzkum šesti pozorování zaměřených na spánek pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Cílem práce je zjistit, co ovlivňuje spánek pacientů na jednotce intenzivní péče, zda je spánek …více
Abstract:
Bachelor´s study is about patients sleeping habits in a hospital environment. Theoretical bases of human needs of sleep are described in the first part. In the empirical part of the study the qualitative research based on six observations and focused on patients’ sleep who are hospitalized in the intensive care unit is underwent. The aim of study is to find out what affects the sleep of the patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marie Zítková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta