Theses 

Continuous Integration and Code Quality Enhancements – Bc. Samuel Peťovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Samuel Peťovský

Diplomová práce

Continuous Integration and Code Quality Enhancements

Continuous Integration and Code Quality Enhancements

Anotace: Statická analýza kódu automaticky detekuje zranitelnosti v zdrojovém kódu, a tím zvyšuje jeho kvalitu. Statická analýza kódu je technika, která spolu s kontinuální integrací poskytuje okamžitou zpětnou vazbu pro vývojáře už v raných stádiích vývoje softwaru. Tato diplomová práce zkoumá možnosti integrace statické analýzy kódu a kontinuální integrace. Po teoretické části následuje praktická část, která popisuje specifické podmínky a procesy ve společnosti Honeywell ACS. Na základě výsledků analýzy byl implementován zásuvný modul pro Bamboo server, který integruje co možná nejširší spektrum statických analyzérů do procesu kontinuální integrace. V procesu evaluace jsou navrhnuty možnosti pro budoucí zdokonalování.

Abstract: Static code analysis automatically detects vulnerabilities in the source code and thus increases the quality of delivered code. Combined with continuous integration, static code analysis is a powerful technique providing an immediate feedback for developers in early stages of development. The present master thesis investigates integration possibilities of continuous integration and static code analysis. State-of-the-art analysis is followed with the State of the Practice describing the specific conditions and processes in Honeywell ACS. Based on the analysis results, the Bamboo plugin is implemented to integrate the widest range of static analyzers into continuous integration cycle. The evaluation process shows the possibilities for future improvements.

Keywords: Atlassian, Bamboo, Static Code Analysis, Continuous Integration, Klocwork

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Pitoňák, Ronny Kolb

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:44, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz