Bc. Jan Svoboda

Diplomová práce

Effectively Combining Static Code Analysis and Manual Code Reviews

Effectively Combining Static Code Analysis and Manual Code Reviews
Anotace:
Statická analýza a manuální revize kódu jsou dvě metody pro zajištění jeho kvality. Obě metody mohou detekovat určité druhy chyb a mají svoje silné a slabé stránky. Tato práce zkoumá možné cesty pro kombinaci těchto dvou metod. Na základě výsledků state-of-the-art a state-of-the-practice výzkumů navrhuje jejich kombinaci v podobě několika funkcí integrujících Klocwork (nástroj pro statickou analýzu …více
Abstract:
Automated static code analysis and manual code reviews are two quality assurance methods. Both of them can detect certain types of issues in source code and have their own strengths and weaknesses. The present thesis investigates the possible ways of the combination of these two methods. Based on the results of the state-of-the-art investigation, it proposes the combination in form of several features …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaromír Skřivan, Ronny Kolb

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy