Bc. Samuel Peťovský

Master's thesis

Continuous Integration and Code Quality Enhancements

Continuous Integration and Code Quality Enhancements
Abstract:
Statická analýza kódu automaticky detekuje zranitelnosti v zdrojovém kódu, a tím zvyšuje jeho kvalitu. Statická analýza kódu je technika, která spolu s kontinuální integrací poskytuje okamžitou zpětnou vazbu pro vývojáře už v raných stádiích vývoje softwaru. Tato diplomová práce zkoumá možnosti integrace statické analýzy kódu a kontinuální integrace. Po teoretické části následuje praktická část, která …more
Abstract:
Static code analysis automatically detects vulnerabilities in the source code and thus increases the quality of delivered code. Combined with continuous integration, static code analysis is a powerful technique providing an immediate feedback for developers in early stages of development. The present master thesis investigates integration possibilities of continuous integration and static code analysis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Pitoňák, Ronny Kolb

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic