Theses 

Continuous Integration and Code Quality Enhancements – Bc. Samuel Peťovský

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

Display description

Bc. Samuel Peťovský

Master's thesis

Continuous Integration and Code Quality Enhancements

Continuous Integration and Code Quality Enhancements

Abstract: Statická analýza kódu automaticky detekuje zranitelnosti v zdrojovém kódu, a tím zvyšuje jeho kvalitu. Statická analýza kódu je technika, která spolu s kontinuální integrací poskytuje okamžitou zpětnou vazbu pro vývojáře už v raných stádiích vývoje softwaru. Tato diplomová práce zkoumá možnosti integrace statické analýzy kódu a kontinuální integrace. Po teoretické části následuje praktická část, která popisuje specifické podmínky a procesy ve společnosti Honeywell ACS. Na základě výsledků analýzy byl implementován zásuvný modul pro Bamboo server, který integruje co možná nejširší spektrum statických analyzérů do procesu kontinuální integrace. V procesu evaluace jsou navrhnuty možnosti pro budoucí zdokonalování.

Abstract: Static code analysis automatically detects vulnerabilities in the source code and thus increases the quality of delivered code. Combined with continuous integration, static code analysis is a powerful technique providing an immediate feedback for developers in early stages of development. The present master thesis investigates integration possibilities of continuous integration and static code analysis. State-of-the-art analysis is followed with the State of the Practice describing the specific conditions and processes in Honeywell ACS. Based on the analysis results, the Bamboo plugin is implemented to integrate the widest range of static analyzers into continuous integration cycle. The evaluation process shows the possibilities for future improvements.

Keywords: Atlassian, Bamboo, Static Code Analysis, Continuous Integration, Klocwork

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Pitoňák, Ronny Kolb

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 23/2/2019 08:03, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz