Mgr. Ludmila Novotná

Rigorózní práce

Porovnání hmotněprávní úpravy mravnostních trestných činů z pohledu trestního a kanonického práva

Comparison of the Substantive Regulation of Sexual Crimes from the Perspective of Criminal Law and Canon Law
Anotace:
Obsahem předkládané rigorózní práce je porovnání hmotněprávní úpravy mravnostních trestných činů z pohledu trestního a kanonického práva, a to vzhledem k nedávné rekodifikaci VI. knihy Kodexu kanonického práva. Nejprve jsou v práci vymezeny jednotlivé pojmy, které s řešenou problematikou souvisejí, dále vztah českého státu a římskokatolické církve, jakož i postoj papeže Františka a jeho tendence k …více
Abstract:
The content of the presented thesis is a comparison of the substantive regulation of sexual crimes from the perspective of criminal and canon law, in view of the recent recodification of Book VI of the Code of Canon Law. Firstly, the thesis defines the individual concepts related to the issue at hand, the relationship between the Czech state and the Roman Catholic Church, as well as the attitude of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2023
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo a právní věda