Theses 

Vliv dosaženého vzdělání na zaměstnanost v odvětvích národního hospodářství ČR po roce 1989 – Bc. Lenka Glamošová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration

Bc. Lenka Glamošová

Master's thesis

Vliv dosaženého vzdělání na zaměstnanost v odvětvích národního hospodářství ČR po roce 1989

The impact of attained education level on employment in the sectors of the Czech national economy of after 1989

Anotácia: Předmětem diplomové práce „Vliv dosaženého vzdělání na zaměstnanost v odvětvích národního hospodářství ČR po roce 1989“ je výzkum pracovního trhu, konkrétně zaměstnanosti po roce 1989 v závislosti na druhu vykonávané práce, oboru a vzdělání zaměstnaných. V první části práce je popsána situace po transformaci ekonomiky a strukturální změny na trhu práce. Následuje charakteristika jednotlivých klasifikací a konečně samotná analýza dat z Výběrového šetření pracovních sil a její výsledky.

Abstract: The subject of thesis The impact of attained education level on employment in the sectors of the Czech national economy of after 1989 is the research of the labor market, specifically of employment after 1989, depending on the type of work, discipline and education of employees. The first part describes the situation after the transformation of the economy and structural changes in the labor market. It is followed by an overview of the different classifications, and finally the actual analysis of data from the Labor Force Survey and its results.

Kľúčové slová: transformace ekonomiky, strukturální změny, zaměstnanost, vzdělání economic transformation, structural changes, employment, education

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Laura Fónadová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Markéta Nekolová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 11:37, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz