Bc. Petr Boháček

Master's thesis

Novostavba víceúčelového rekreačního objektu

New multi - purpose recreation building
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby rekreačního objektu s několika možnostmi využití prostoru z důvodu co nejvyšší udržitelnosti stavby. V rámci textové části práce jsou popsány užívané softwary pro navrhování dřevostaveb a dřevěných konstrukcí. Je vybrán jeden software, který je použit k vypracování dílčí části projektové dokumentace stavby. U vybraného softwaru jsou popsány pokročilé možnosti …viac
Abstract:
The master theses is focused on design of the new multi-purpose recreation building with several possibilities of utilization of the space due to the most sustainability of the building. The text part of the thesis describes the software used for designing wooden constructions and wooden structures. One software is chosen, which is used for the making of the part of the project documentation of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Pavla Mocová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta