Bc. Zuzana Procházková

Master's thesis

Sociální sítě a žáci základních škol

Social network and pupils of basic schools
Anotácia:
Anotace Diplomová práce na téma Internetové sociální sítě a žáci základních škol se zabývá využíváním internetových sociálních sítí těmito žáky a pravidly, která s využíváním sociálních sítí souvisí. Cílem teoretické části je nastínit historii sociálních sítí, druhy dostupných sociálních sítí v České republice, charakteristiku psychosociálního vývoje dospívajících, programy, které se zaměřují na preventivní …viac
Abstract:
Annotation The thesis on Internet Social Network and Elementary School Pupils is engaged in using social network sites by these pupils, as well as the rules associated with the use of this network. The theoretical part is to outline the history and type of available social networks in the Czech republic, characteristics of psychosocial development of adolescents, and further, the programes aimed at …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta