Olga WEISSOVÁ

Bakalářská práce

Rodinná výchova ve vztahu k užívání sociálních sítí dětí

Family education in relation to the use of social networks of children
Anotace:
Bakalářská práce se orientuje na problematiku užívání sociálních sítí dětmi. Zabývá se výchovou a zapojením rodiny do této oblasti z jejich pohledu. Zaměřuje se především na volný čas, komunikaci a výchovu k užívání sociálních sítí v kontextu rodinného prostředí. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části seznamuje s primárními pojmy tématu, kterými jsou sociální sítě, jejich funkce, vliv …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of using social networks by children. It concerns the education and involvement of the family in this field of study from children's point of view. The main focus of thesis is on the leisure time, communication and education for use of social networks in the family environment. The thesis is divided in two parts. Theoretical part introduces key concepts of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Gabriela Bolková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WEISSOVÁ, Olga. Rodinná výchova ve vztahu k užívání sociálních sítí dětí. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta