Bc. Kamila Jurníčková

Master's thesis

Anizotropie magnetické susceptibility feromagnetických zrn s různou geometrií

Anisotropy of magnetic susceptibility of ferromagnetic grains with different geometry
Anotácia:
Tato práce pojednává o základním metodickém výzkumu krystalů magnetitu a jejich anizotropie magnetické susceptibility. Byly zkoumány jak jednotlivé krystaly, tak jejich kombinace měřené uvnitř plastové nemagnetické krabičky. Anizotropie byla detailně korelována s krystalografickými osami magnetitů, a pak také relativně s objemem hmoty v případě měření více krystalů v sestavě při jednom měření. Výsledky …viac
Abstract:
This thesis deals with basic methodological research of magnetite crystals and their anisotropy of magnetic susceptibility. Both individual crystals and their combinations measured inside the plastic non-magnetic box were examined. Anisotropy was correlated with the crystallographic axes of magnetites, and then also relatively with the volume of matter in the case of measurement of multiple crystals …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedúci: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Oponent: Mgr. Bc. Ľuboš Sokol, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta