Adam Roško

Bakalářská práce

Hospodaření městských obvodů ve vztahu k hospodaření statutárního města Ostrava

Financial Management of City Districts in Relation to Financial Management of the Statutory City of Ostrava
Anotace:
Téma bakalářské práce: Hospodaření městských obvodů ve vztahu k hospodaření statutárního města Ostrava. V teoretické části bude popsán systém státní správy a problematika hospodaření města a městských obvodů. V praktické části bude analyzováno hospodaření statutárního města Ostravy a jeho městských obvodů. Zhodnocení vlivů přerozdělování neúčelových dotací z rozpočtu města k městským obvodům. Závěrečná …více
Abstract:
Topicofbachelor´s thesis: Economicactivitiesofurbandistricts in relation to economicactivitiesofstatutory city Ostrava. In thetheoretical part willbedescribedsystemof administration and issues of economic activities of cityandurban districts. In practical part will be analyzed economic activities of statutory city Ostrava and another urban districts. Theyevaluatedthe effects ofredistribution non-specificgrants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Radka Havlová
  • Oponent: Eva Marečková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava