Bc. Blažena Vampolová

Diplomová práce

Veřejný prostor malé obce v České republice - sociokulturní generační analýza. Případová studie obce Březí nad Oslavou.

Public Space of a Small Village in the Czech Republic - Social-Cultural Generational Analysis. Case Study of the Village Březí nad Oslavou.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je sociokulturní analýza vztahu mezi veřejným prostorem malé obce a její komunitou. Veřejný prostor je v současnosti velmi často diskutovaným tématem v souvislosti s rozvojem měst a zvyšující se kvalitou života ve městech. Tato práce se zaměřuje na mnohem menší lokální prostor, prostor malé obce umístěné v prostředí současného venkova. Klíčové pro tuto analýzu, vedle teoretického …více
Abstract:
The aim of this master’s diploma thesis is a socio-cultural analysis of the relationship between the public space in a small village and its community. Nowadays public space is a frequently discussed topic in connection with urban development and increasing quality of life in cities. This work is focused on the much smaller local space, which is the space of a small village located in the contemporary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta