Steven Rottmann

Disertační práce

Corporate Venturing Project Evaluation: How Corporates Evaluate Venture Performance During the Collaboration Phase In Corporate Venturing Projects

Corporate Venturing Project Evaluation: How Corporates Evaluate Venture Performance During the Collaboration Phase In Corporate Venturing Projects
Anotace:
V souvislosti s hodnocením dynamiky výkonnosti podniků se současný výzkum velmi často zaměřuje na hodnocení dopadů spolupráce mezi organizacemi, zejména v případě inovačních aktivit a projektů. Jednou z forem spolupráce se zaměřením na inovace je firemní podnikání (Corporate Venturing – CV). Zkoumání dopadů CV je stále důležitější. Počet autorů, kteří analyzují CV s ohledem na výběr partnera nebo měření …více
Abstract:
In the context of assessing the dynamics of business performance, current research very often focusses on evaluating the effects of cooperations between organizations, especially in the case of innovation activities and projects. One form of cooperation with focus on innovation is represented by corporate venturing (CV). Investigating the impacts of CV is becoming increasingly important. The number …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta