Radka MELMUKOVÁ

Diplomová práce

Regionální rozdíly v programech zaměstnanosti odsouzených ve věznicích v ČR

Regional disparities in employment programs convicts in Prison in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce je zhodnotit regionální rozdíly v programech zaměstnanosti odsouzených ve věznicích v České republice, respektive zpracovat analýzu činnosti Vězeňské služby v oblasti zaměstnávání a vyhodnotit rozdíly ve vzdělávacích programech na úrovni krajů s ohledem na regionální diferenciace v rámci České republiky. Úvodní část práce bude věnována charakteristice systému Vězeňské republiky …více
Abstract:
The subject of the master thesis is to evaluate regional differences in the programmes of employment of convicted persons in prisons in the Czech Republic, respectively, to handle the analysis of the activities of the prison service in the field of employment, and to evaluate the differences in educational programmes at the level of the regions with regard to regional differentiation in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MELMUKOVÁ, Radka. Regionální rozdíly v programech zaměstnanosti odsouzených ve věznicích v ČR. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická