Hana Hrebičíková

Bakalářská práce

Trestní řízení a jeho stadia, neboli průběh trestního řízení

The Criminal Procedure and its Stages alias Proces of the Criminal Procedure
Anotace:
Anotace Autor: Hana Hrebičíková Název: Trestní řízení a jeho stadia neboli průběh trestního řízení Klíčová slova: trestní řízení, soud, státní zástupce, obviněný (obžalovaný), trestný čin, odvolání Obsah práce: Práce pojednává o trestním řízení, jeho stadiích, tedy o průběhu trestního řízení Místo vydání: Nevojice Rok vydání: 2010 Počet stran: 45
Abstract:
Annotation Author: Hana Hrebičíková Title: The criminal procedure and its stages alias proces of the criminal procedure Key words: criminal procedure, court, public prosecutor, accused, criminal act, revocation Summary: Work deals with criminal procedure, its stages, during criminal proceedings Place of publication: Nevojice Year of publication: 2010 Number of page: 45
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Kalová
  • Oponent: Mgr. Mojmír Pokorný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře