Mgr. Michal Jílovec, Ph.D.

Disertační práce

Postavení státního zástupce v trestním řízení

The position of public prosecutor in criminal proceedings
Anotace:
Disertační práce pojednává o postavení státního zástupce v trestním řízení a o jeho změnách v jednotlivých stadiích trestního řízení. Zabývá se základními východisky vzniku a zakotvení státního zastupitelství v České republice a problematickými aspekty postavení a působnosti státních zástupců, které jsou s tím spojeny. Vychází z konceptu dělby moci zakotveného v Ústavě, jehož rámec poskytuje výchozí …více
Abstract:
Dissertation thesis is focused on the position of the Public Prosecutor in Criminal proceedings and about its changes in particular stages of the Criminal proceedings. Thesis deals with basic origins of creation and anchoring of the Public Prosecutor's Office in the Czech Republic and related problematic aspects of position and competence of the Public Prosecutors. The work is based on concept of division …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta