Mgr. Jan Pacner

Master's thesis

Procesní modelování operací s daty

Process Modeling of Data Operations
Abstract:
Diplomová práce pojednává o problematice modelování procesů a modelování dat a poukazuje na nedostatečné možnosti propojení těchto dvou historicky poměrně nezávislých směrů modelování systémů. V práci jsou nadefinovány moderní požadavky na procesní a datové modely a tyto jsou využity při specifikaci nového modelu XPM 1.0 kombinujícího procesní a datové modelování. K tomuto účelu byl navržený zcela …more
Abstract:
This master's thesis discusses the issue of process modeling and data modeling and emphasizes insufficient options of connecting these two historically rather independent directions of systems modeling. In the thesis there are defined modern requirements for process and data models and these are used for specification of the new model XPM 1.0, which combines process and data modeling. For this purpose …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2016
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Štěpánek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky