RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Disertační práce

Process-Oriented Modeling and Infrastructure for Remedial Decision Support System

Process-Oriented Modeling and Infrastructure for Remedial Decision Support System
Anotace:
Tato práce popisuje moderní přístupy v oblasti enterprise architektury. Soudobé enterprise architektury tvoří především servisně-orientované architektury spolu s business proces management systémy. Oba tyto hlavní koncepty jsou v práci teoreticky popsány . V rámci společné spolupráce Fakulty informatiky Masarykovy univerzity s americkou agenturou EPA jsem byl požádán, abych navrhl systém pro podporu …více
Abstract:
The work describes modern approach in the Enterprise Architecture problem domain. The modern Enterprise Architecture consists mainly of Service-Oriented Architecture and Business Process Management Suites concepts. Both of them are theoretically described in this work. I was asked to design and develop decision support system for the remedial process during my mutual cooperation with U.S. Environment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., prof. Tissa Illangasekare, prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky