Mgr. Jan Pacner

Diplomová práce

Procesní modelování operací s daty

Process Modeling of Data Operations
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice modelování procesů a modelování dat a poukazuje na nedostatečné možnosti propojení těchto dvou historicky poměrně nezávislých směrů modelování systémů. V práci jsou nadefinovány moderní požadavky na procesní a datové modely a tyto jsou využity při specifikaci nového modelu XPM 1.0 kombinujícího procesní a datové modelování. K tomuto účelu byl navržený zcela …více
Abstract:
This master's thesis discusses the issue of process modeling and data modeling and emphasizes insufficient options of connecting these two historically rather independent directions of systems modeling. In the thesis there are defined modern requirements for process and data models and these are used for specification of the new model XPM 1.0, which combines process and data modeling. For this purpose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Štěpánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky