Mgr. Tomáš Petr

Bakalářská práce

Nejčastější úrazy judistů a jejich léčba pomocí kryoterapie

The most common judo injuries and their treatment by cryotherapy
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl zaměřit na problematiku úrazů u výkonnostních a extraligových judistů a jejich následnou rekonvalescenci pomocí využití léčby chladem. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V první teoretické části nejdříve vysvětlím problematiku bojových sportů, poté přejdu k hlavním pojmům, týkající se juda, od základní charakteristiky …více
Abstract:
In my thesis, I decided to focus on the issue of injury associated with performance and extra league judo and their subsequent recovery through the use of cold therapy. This thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical. In the first part I'll explain the issue of martial arts, then go to the main concepts related to judo, from basic characteristics, history, to the most common …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milan Kos

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.