Veronika VLKOVÁ

Bakalářská práce

Rostoucí ekonomika Číny a její vliv na životní prostředí

The increasing economy of China and her influence over the environment
Anotace:
Práce je zaměřena na vývoj samotné Číny a na skutečnost, že svým ekonomickým růstem značně ovlivňuje životní prostředí. Důraz kladu na rychlý růst hospodářství a na často Čínou opomíjené životní prostředí. Geografická charakteristika země, dějiny a reformy, to jsou pojmy, které se sebou a životním prostředím vzájemně souvisí.
Abstract:
My work is focused on the development of China itself and the fact that its economic growth significantly affects the environment. Emphasis is on rapid growth of the economy and China is often neglected environment. Geographical characteristics, history and reforms, these are the terms which to each other and the environment mutually linked.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/