BcA. Anna Šperková

Bakalářská práce

Psychomotorické hry pro sluchově postižené děti předškolního věku

Psychomotor Games for the Hearing Impaired Preschool Children
Anotace:
Bakalářská práce „Psychomotorické hry pro sluchově postižené děti předškolního věku“ pojednává o důležitosti a nezbytnosti rozvoje pohybu u sluchově postižených dětí, práce je zaměřena zejména na předškolní děti. Uvádí, jak je možné rozvíjet celou osobnost dítěte pomocí různých typů her, které rozvíjí dítě jako celek. Rozvíjí jeho pohybové, ale i psychické dovednosti,vede ke správné koordinaci pohybu …více
Abstract:
Diploma thesis „Psychomotor games for the hearing impaired preschool children” deals with the importance and necessity of the development of movement hearing-impaired children, the work is focused especially on preschool children. Specifies how it is possible to develop the whole child's personality by using different types of games that develop the child as a whole. Develops his physical, but also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D.
  • Oponent: BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/nrq1z/