Michaela PETROVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s cirhózou jater

Nursing Process in Care of Patient with Liver Cirrhosis
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je sestavení názorného plánu ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním cirhóza jater, který vychází z ošetřovatelských diagnóz NANDA International Taxonomie II a také přiblížení problematiky onemocnění. Teoretická část bakalářské práce je vytvořena z dosavadních poznatků o jaterní cirhóze. Zabývá se definicí onemocnění, etiologií a patogenezí, symptomatologií a diagnostikou …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to propose plan of nursing care of patient with Cirrhosis of the liver, based on nursing diagnosis NANDA - International Taxonomy II and describe the main issues of this disease. The theoretical part of bachelor thesis is created from the current knowledge of cirrhosis of the liver. It deals with definition of the disease, etiology and pathogenesis, symptomatology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Soňa Bocková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETROVÁ, Michaela. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s cirhózou jater. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta