Bc. Jan ZBRÁNEK

Diplomová práce

Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína

MONITORING AND MANAGEMENT OF SELECTED SPECIALLY PROTECTED SPECIES OF VASCULAR PLANTS IN BOTANIC LOCALITIES IN THE AREA OF VSETÍN
Anotace:
Diplomová práce se zabývá botanickým průzkumem v 15 vybraných lokalitách v okolí Vsetína. Dále je také součástí práce hodnocení stavu v řešených územích. V nich proběhl vlastní botanický průzkum. V zájmu práce byly zvláště chráněné druhy rostlin především z čeledi vstavačovité a šafrány. Vybraná MZCHÚ byla v průběhu roku 2018 několikrát navštívena. Botanickým šetřením bylo věnováno celkem cca 30 dní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with botanical research in 15 selected localities around Vsetín. It is also part of the work of assessing the state and care of the territory. There has been a botanical survey of these localities. For the sake of work, the specially protected plant species were mainly from the family of orchids and saffron. Selected "MZCHÚ" were visited several times during 2018. A total …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZBRÁNEK, Jan. Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol a učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses u8q2i0 u8q2i0/2
23. 4. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
23. 4. 2019
Marklová, E.
24. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.