Bc. Alena Zborovská

Diplomová práce

Využití interaktivní tabule ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ

Using interactive whiteboard in teaching mathematics at lower secondary schools
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá využitím interaktivní tabule na 2. stupni základní školy, konkrétně při výuce matematiky. Jejím cílem je přiblížit čtenáři tuto moderní didaktickou techniku i s jejími klady a zápory. Druhá část diplomové práce je věnována polemice nad uplatněním interaktivní tabule při výuce matematiky. Obsahuje dotazníkové šetření, které zjišťuje, jak se k tomuto tématu staví akademici …více
Abstract:
This master thesis is identifying possible uses of Interactive Whiteboards in secondary school education, specifically focusing on education in mathematics. The main objective is to show the reader the positives and negatives of this modern didactical technology. The second part of this paper is dedicated to analysing questionnaire findings and also including the views of wider academia, who are training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Helena Durnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta