Tereza SIKOROVÁ

Bachelor's thesis

Fyzioterapie u léze zadních provazců míšních

Physiotherapy for spinal posterior column lesion
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu zadních provazců míšních, fyzioterapií u pacienta se spinální ataxií. V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé poruchy vedoucí k syndromu zadních provazců míšních, včetně diagnostických a terapeutických postupů, které vyústí v kazuistiku. V praktické části je zpracována kazuistika pacienta s využitím kinezioterapie a dalších interdisciplinárních …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the syndrome of posterior column of the spinal cord, physiotherapy in patients with spinal ataxia. The theoretical part describes the various failures leading to the syndrome of posterior column of the spinal cord, including diagnostic and therapeutic procedures that result in a case report. In the practical part the case of a patient using physiotherapy and other interdisciplinary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016
Accessible from:: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: MUDr. Olga Zapletalová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SIKOROVÁ, Tereza. Fyzioterapie u léze zadních provazců míšních. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta