Tereza SIKOROVÁ

Bachelor's thesis

Fyzioterapie u léze zadních provazců míšních

Physiotherapy for spinal posterior column lesion
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu zadních provazců míšních, fyzioterapií u pacienta se spinální ataxií. V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé poruchy vedoucí k syndromu zadních provazců míšních, včetně diagnostických a terapeutických postupů, které vyústí v kazuistiku. V praktické části je zpracována kazuistika pacienta s využitím kinezioterapie a dalších interdisciplinárních …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the syndrome of posterior column of the spinal cord, physiotherapy in patients with spinal ataxia. The theoretical part describes the various failures leading to the syndrome of posterior column of the spinal cord, including diagnostic and therapeutic procedures that result in a case report. In the practical part the case of a patient using physiotherapy and other interdisciplinary …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zverejniť od: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedúci: MUDr. Olga Zapletalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIKOROVÁ, Tereza. Fyzioterapie u léze zadních provazců míšních. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta